EMP2

Hoohooraa a Mihiarii Pearls EMP2

Tei mua noa mai teie hoohooraa e 50 m² i te fare hoohooraa Venus i roto i te aroâ Albert Leboucher. I te hoê vahi au mau e maoti te tauturu a to matou feia hoohoo o te farii maitai atu, e itea ia outou te poe e te tao'a faanehenehe e tano no outou.